Kako se je vse začelo…

Z gojenjem asimin se ukvarjamo že od leta 2012. Začeli smo z majhnim nasadom 15 asimin, posajenimi na prostoru trikotnega tlorisa. Razporeditev dreves je bila po “takratnem navdihu”, kar se je kasneje izkazalo za oviro pri vzdrževanju (zahtevna košnja in težavno namakanje). Naslednji manjši nasad 45 sadik je bil sajen februarja naslednje leto, kar pa se je ponovno izkazalo za napako iz katere smo se ogromno naučili. Zaradi napak je propadlo približno 1/3 sadik.

Nasad 45 asimin, zasajen spomladi 2013.

…in nadaljevalo

Na podlagi pridobljenih izkušenj smo spomladi 2014 zasadili testni nasad 120 asimin, ki trenutno dosega najboljše rezultate. Primerna lega, možnost stalne kontrole, oskrba in dobra kvaliteta sadilnega materiala so prispevale k bujni rasti, zato je danes večina dreves visokih okoli 3 metre. Na tem nasadu smo letos naredili tudi poskusni rez, ki kaže zelo dobre rezultate.

Testni nasad 120 asimin.

Nasad 600 dreves

Spomladi 2015 smo začeli urejati nasad na površini 9.000m2 v katerem je nekaj čez 600 dreves. Sadili smo postopoma, glede na zmožnost priprave prostora in razpoložljivost sadik.

Sajenje na visoke grede zaradi občasnega zastajanje vode na terenu.

Priprava novega nasada

V neposredni bližini nasada 600 dreves smo leta 2017 začeli z pripravo prostora za nov nasad, v katerem bo predvidoma 1.200 dreves. Začetek sajenja načrtujemo za jesen 2018.

Nasad v pripravi…