Velika izbira sort

V našem nasadu imamo preko 50 sort asimin, ki pa večinoma še niso obrodile. Nekaj sort je že obrodilo, tako da lahko z veseljem ugotovimo, da je razlika med plodovi kar precejšna. Na dolgi rok se bo tako za vsak okus našla primerna sorta. Za gojenje na vrtu je priporočljivo izbrati samoplodno sorto, kot na primer Prima ali Sunflower. Kot druga rastlina je lahko katerakoli druga sorta, saj bo poskrbljeno za medsebojno opraševanje.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.